Klíčové role: zakladatel, správce a obmyšlený

Zákon definuje tři hlavní role: zakladatel, správce a obmyšlený. Zakladatel dává věci do pohybu a nastavuje pravidla. Správce pak nakládá s majetkem a pečuje o něj, jak si zakladatel přál. To vše ve prospěch obmyšleného, který je příjemcem plnění.

Zakladatel dává impuls a určuje pravidla

Zakladatel je tím, kdo dává věci do pohybu. Může jít o jednotlivce nebo více osob, například pokud fond zakládají manželé či obchodní společníci. Zakladatel nastavuje pravidla, která jsou popsaná ve statutu fondu. Stejně tak zakladatel určuje obmyšleného nebo pravidla, jak má správce obmyšleného zvolit.

Správce pečuje v rámci mantinelů

Správce (přesněji svěřenský správce) funguje jako vnější tvář fondu. Nakládá s majetkem, pečuje o něj, kupuje, prodává, pronajímá, opravuje, udržuje a zhodnocuje. Dbá o účetnictví a placení daní. Je v kontaktu s obmyšlenými a poskytuje jim plnění. Všechny jeho kroky se řídí statutem. Osoba správce je klíčová –⁠ musí být důvěryhodný a spolehlivý. Zvolit můžete člena vaší rodiny nebo si za tímto účelem najmout profesionála.

Obmyšlený získává plnění. Pokud splní podmínky

Obmyšlený je příjemcem plnění. Určuje ho zakladatel, a to přímo jménem nebo pravidlem. Definuje tak skupinu a postup, kdy se kdo může stát obmyšleným. Obmyšlený přijímá plnění a má poměrně rozsáhlá práva vůči správci. Například může činnost správce kontrolovat.

V praxi

Jeden obrázek vydá za tisíc slov, a to i obrázek komplikovaný. Nad tímto vším musí nejen zakladatel při nastavení pravidel fondu, ale i všichni zúčastnění kdykoli později. Jsou to vzájemná práva a především povinnosti, které z vašeho svěřenského fondu udělají až hodinářsky přesný stroj.

Zpět na výpis