Trvání fondu

Trvání svěřenského fondu definují tři možné milníky. Existuje do té doby, než dojde ke splnění jeho účelu, vyčerpání majetku nebo uplynutí doby, kterou zakladatel určil.

Fond se dosažením jednoho z nich dostává do své závěrečné fáze. Obvykle se už nevyplácí plnění, správce se soustředí na vypořádání dluhů a pohledávek vzniklých za života fondu. Hledá a kontaktuje osoby, které mají dostat majetek fondu nebo jeho část po zániku správy. Jim pak vydá majetek.

Skutečný konec svěřenského fondu pak přichází s výmazem z evidence, který zajistí správce. Fond splnil svůj účel a přestává existovat.

Zpět na výpis